Legalizacja tachografu – dobra wola czy obowiązek

Legalizacja tachografu – dobra wola czy obowiązek Poprzedni wpis Na czym polega eco-driving? Następny wpis Monitoring maszyn...

Legalizacja tachografu – dobra wola czy obowiązek

Monitoring GPS samochodów pozwala na kontrolę nad pojazdami transportowymi, podobne zastosowanie ma tachograf. Jego posiadanie w samochodach ciężarowych jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dowiedz się, czym jest oraz jakie informacje zbiera tachograf.

Czym tak właściwie jest tachograf?

Zadaniem tego urządzenia jest monitorowanie i rejestracja danych dotyczących przejazdów. Zbiera informacje dotyczące:

  • przebytej drogi,
  • tożsamości kierowcy,
  • punktów lokalizacji,
  • usterek i zdarzeń drogowych.

Aby urządzenie działało w sposób prawidłowy, niezbędna jest kalibracja tachografu cyfrowego. Ta z kolei obejmuje czynności związane ze sprawdzeniem, czy urządzenie działa prawidłowo, a także dopasowaniem urządzenia do konkretnego pojazdu. Do tachografu wprowadza się również dane dotyczące numerów rejestracyjnych, VIN i VRN, a także bieżący czas, wartość licznika kilometrów czy rozmiar opon.

Kiedy posiadanie tachografu jest obowiązkiem?

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym tachograf powinien być zainstalowany w pojazdach wykorzystywanych do transportu drogowego osób lub ładunków. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi pojazdy przeznaczone do przewozu rzeczy o maksymalnej masie pojazdu o masie mniejszej, niż 3,5 tony, pojazdy pasażerskie, w których przewozić można maksymalnie do 9 osób, pojazdy do przewozu osób o regularnych trasach czy te, których maksymalna prędkość nie przekracza 30 km/h.

Legalizacja tachografu

Czynność ta jest obowiązkowa dla wszystkich pojazdów wyposażonych w tachograf. Kalibrację i legalizację tachografu należy przeprowadzić w ciągu dwóch tygodni od rejestracji pojazdu, w którym będzie zainstalowany. Polega ona na sprawdzeniu urządzenia pod kątem jego sprawności i aktualizacji parametrów pojazdu. Czynność tą przeprowadzić można w warsztatach posiadających wymagane uprawnienia, a wykonywana powinna być maksymalnie co dwa lata lub w przypadku uszkodzenia urządzenia.